Tiden är grekisk bronsålder, den antika kultur vi känner från Odysséen och Iliaden. På Ithaka väntar Penelope att Odysseus, som drog ut i trojanska kriget för tjugo år sedan, skall komma hem. För sonen, som håller stånd mot moderns oförvägna friare som samlats i borgen, väver hon berättelser från gången tid. Detta krig, som för 3 200 år sedan liksom idag, lämnar kvinnor och barn i ständig väntan på och oro över fäder och söner.

Berättelsen är uppdelad i fyra delar — en snabbinformation kring grekiska myter, rollbesättning, den unga kvinnan Penelope — drottning på Ithaka. Slutligen låter författaren de mytologiska gestalterna från olika tidsperioder mötas i nutid för att dryfta angelägna ting. Verser från nordisk bronsålderspoesi återfinns insprängda i texten för jämförelse av villkor i olika världar med ungefär samma tekniska tveckling.

"Den friska prosan med författarens humoristiska kommentarer kring händelserna, varvat med det i övrigt adekvata språkbruket, ger lätthet åt denna kompakt faktaspäckade bok. Ett berättar-grepp som är effektfullt enbart om man, som författaren, har gedigna kunskaper i ämnet."

Hur påverkas man av den tid man lever i? Penelope tillhör samhällets överklass, men för tretusen år sedan fanns inga stabila samhällen att känna sig trygg i. Släkt och makes ställning bestämde hur ens liv och tankar formades.


Boken fick uppmärksamhet på
ön Ithaka i Medelhavet när den kom ut!

       IthakaNews

      224 sidor, pris 160 kr plus porto 
Porto via brev = + 40 kr
Mot postförskott = + 50 kr