Em står inför att skapa sig
tillvaro ur de skärvor av erfarenhet hon har efter
en kollapsad relation i New
York. Agne Emil i Stockholm förlorar arbetet. De möts i en park och blir bekanta genom en hund. Ett möte som kommer att beröra Em mer än hon är villig att ta ansvar för.

Omedveten om att samhället kallar till roller, ramlar hon in i en situation hon knappast drömmer om. Motvilligt drar hon sig undan. En upplevelse på resa med sin älskade gör att hon inte med gott samvete kan gå vidare med det liv hon hade för avsikt att återvända till.
En integrerad identitet kräver mer av sin människa än vad som ofta känns bekvämt.

Fantasirik, mångfasetterad, främmande miljö, kvinnors drömmar och ansvar genom urtid, får Em att betänka om hon kan fortsätta blunda för verklighetens realiteter.
      
agneEmil

248 sidor, pris 160 kr plus porto 
Porto via brev = + 40 kr
Mot postförskott = + 50 kr